Al XXIII-lea
Simpozion Național de Nutriție Clinică și Metabolism
cu participare internațională
9-11 noiembrie 2023
Program științific